torsdag 11. september 2008

nasjonalsanger

Sammenligning mellom Norges, Sveriges, Danmarks og Samenes nasjonalsangNorges nasjonalsang er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson og heter "Ja, vi elsker dette landet". Sangen ble ferdig i 1869 og sunget offentlig for første gang 17. mai 1864. "Du gamla, du fria" er Sveriges nasjonalsang, og i motsetning til mange andre, har det aldri blitt fattet noe offisiell vedtak som sier at dette er nasjonalsangen. De to første versene ble skrevet av Richard Dybeck i 1844 og i 1910 ble sangen publisert med to ekstra vers. Danmarks nasjonalsang er "Der er et yndigt land", og er skrevet av Adam Gottlob Oenhlenschläger i 1819. "Sämi soga lávlla" er samenes nasjonalsang som er skrevet av Isak Saba og publisert for første gang i 1906. Den ble vedtatt som nasjonalsang i 1986.

Jeg skal begynne med å tolke sangene hver for seg for så og sammenlikne dem. Norges nasjonalsang handler om hvor flott landet er og om drømmene til det norske folk. Sangen forteller om Norges konger som har ledet landet gjennom tragiske kriger, og om hvordan det norske folk, både kvinner og menn, kjempet tappert i krigene der de var få, men vant likevel. Sangen forteller om hvor hardt Norge hadde det og hvordan fienden ga opp. "Nu vi står tre brødre sammen,og skal sådan stå!", står det, Norge ble til slutt ble venn med fiendene. De tre brødrene er Norge, Danmark og Sverige. På slutten står det at det norske folk skal takke Gud for at han beskytter landet, selv når det ser mørkt ut.

Norsk natur
Sveriges nasjonalsang handler mye om hvor trofaste de vil være mot landet sitt. Den skryter om hvor flott landskap er: "vänaste land uppå jord". I teksten står det og at de vil leve livet sitt og dø i sitt eget land: "Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden". Den forteller at det svenske folk vil tjene og beskytte landet sitt, side om side med Gud. På slutten av sangen står det at det svenske folk ikke vil bytte landet sitt mot alt i verden."Jag byter Dig ej, mot allt i en värld". Og avslutter med å fortelle igjen at de vil leve og dø i landet sitt."Det bugter sig i bakke, dal, det hedder gamle Danmark", i Danmark sin sang forklarer de hvordan landskapet er, og hvordan de har kjempet i krig. Det er og forklart hvor flotte det danske folk er: "Og ædle kvinder, skønne mø'rog mænd og raske svende".Samenes sang tar for seg vintertiden, sommertiden og forteller hvor flott landskapet deres er med nordlyset, stjernene, skogene og deres ville hav. Den forklarer hvordan samene har hatt det tidligere: "Samelandets ætt og stamme utholdt har og tålt så mange herjingstokter, bannskaps handler, frekke falske skattefuter." Sangen forteller at samene holder sammen og vil være fredelige, men at fedrene deres likevel har kjempet for deres rett. Den oppfordrer til å kjempe å holde på samespråket, og huske fedrenes tale: "Sameland for samene!".


NordlysDet har blitt brukt metaforer, som for eksempel: "frihet ble oss født" og "Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand". det har blitt brukt i alle 4 sangene. Enn annen ting som er blitt brukt i alle sangen er å skrive slik at det omhandler alle. f.eks. i Norges sang: "Ja, vi elsker dette landet", her gir sangen ut for at alle i hele Norge elsker landet sitt. Alle 4 beskriver naturen sin, fortellet hvor flott den er. Både den norske og samiske sangen forteller ganske grundig om kriger de har vært i, mens den danske og svenske bare nevner det. Alle sangene snakker varmt om forfedrene sine, om hvor tappre de har vært og hvor mye de betyr for dem. Både Norge og Sverige snakker også om Gud, at Han passer på landet og at de takker Han, men Danmark og samenes sang ikke nevner noen form for gud eller religion.