fredag 13. mars 2009

Dialekten min - jærsk

Dialekten vårs er jærsk, nærmere bestemt Bryne.

Annike: hei, silje
Silje: hei du!! kossen gåR dæ mæ dæg?, dæ va lenge siå sist.
Annike: ja dæ va dæ, dæ gåR baRe gått mæ mæg, mæ dæg då ??
Silje: jo dæ gåR fint mæ mæg ao!
Annike: i dag gjekk eg tuR te elvå og dæ va kjempe nydele, du sgo ha våRe mæ!
Silje; me sgo ha Reist adle ihop neR vaRhao elle va det podlest ??
Annike: Dæ va vaRhao!

(R= skarre r)

Analysering av jærsk!
Typisk for jærsk er å bruke æ i steden for e. eks æg (eg/jeg), mæ(med), dæ (det). I min dialekt har vi også skarre - r, eks. gåR,vaRhao. Vi har også en del blaute bokstaver, eks. kaga(kake), baga(bake).

Ingen kommentarer: